Nyheter

[31.05.2023] ideas2evidence skal gjennomføre en undersøkelse av Erasmus+ ansattmobilitet i høyere utdanning på oppdrag fra HK-dir
[31.05.2023] På oppdrag fra IMDi skal ideas2evidence, i samarbeid med Proba, gjennomføre en kartlegging av opplæringstilbud som gis til nyankomne ungdommer
[25.05.2023] Vi utvider kontoret vårt i Oslo, og søker en erfaren samfunnsviter, fortrinnsvis med PhD, som kan styrke staben vår.

Vi bygger kunnskap