Nyheter

[26.09.2023] i2e skal gjennomføre den norske delen EU-kommisjonens evaluering av Erasmus+ på oppdrag fra KD
[20.09.2023] i2e anbefaler justeringer av arbeidsretta kvalifiseringstilbud for innvandrere uten fullført grunnskole.
[08.09.2023] Vi ønsker Georg Stokke velkommen til ideas2evidence

Vi bygger kunnskap