Nyheter

[31.05.2021] Vi har fått i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen «klippekortordning» for gratis norskopplæring
[09.04.2021] ideas2evidence skal undersøke skolers erfaringer med deltakelse i Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap.
[10.03.2021] Ideas2evidence presenterer ny rapport om kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet.

Vi bygger kunnskap