Nyheter

[26.11.2020] ideas2evidence kartlegger den nettpedagogiske kompetansen i høyere yrkesfaglig utdanning.
[27.10.2020] ideas2evidence skal gjennomføre den første nasjonale trygghetsundersøkelsen i Norge i samarbeid med Nova og Frisch-senteret.
[21.10.2020] ideas2evidence har fått i oppdrag å undersøke hvordan korona-krisen har påvirket prosjekter for internasjonalt utdanningssamarbeid.

Vi bygger kunnskap