Nyheter

[28.06.2021] Ideas2evidence skal gjennomføre en undersøkelse om prosjekter finansiert av EØS-midlene på utdanningsfeltet
[28.06.2021] ideas2evidence har gjennomført en ny kandidatundersøkelse for UiT Norges arktiske universitet
[28.06.2021] Rapport om forutsetningene for kvalitet i nett- og samlingsbaserte utdanninger publisert

Vi bygger kunnskap