Analyse, utredning og evaluering

ideas2evidence bygger kunnskap fra data. Vi ser det som vår viktigste oppgave å hjelpe våre oppdragsgiver å etablere et relevant, solid og etterprøvbart kunnskapsmateriale som kan gi grunnlag for riktige og fornuftige beslutninger.
Vi er erfarne tallknusere med omfattende kompetanse når det gjelder kvantitative data, indikatorutvikling og statistikk, men jobber også gjerne med kvalitative kilder som tekst og lyd. Vi velger datakilder og metoder ut i fra problemstillingen som skal belyses og kombinerer gjerne kvantitative og kvalitative analyser i samme prosjekt. Vår styrke er evnen til å få datamaterialet til å "fortelle sin historie” – enten dette gjelder tall og harde fakta eller mykere data.

Blant annet kan vi bidra med:

  • større og mindre utredningsoppdrag basert på organisasjonens egne data, spesielt innsamlede data eller data hentet fra offentlig statistikk eller andre eksterne kilder
  • beregning av nøkkeltall og indikatorer
  • analyse av kvalitative data fra intervju, tekst, publikasjoner og websider
  • avanserte statistiske analyser så vel som enkle deskriptive framstillinger
  • kartlegginger og markedsanalyser
  • evalueringer og effektstudier
  • studier av holdninger og atferd
  • policy-studier