Datainnsamling og research

ideas2evidence har omfattende erfaring fra de fleste former former for datainnsamling. Dette gjelder både strukturerte spørreundersøkelser så vel som kvalitative intervju og fokusgruppesamtaler. Vi jobber også med innhenting av statistikk og data fra databaser eller uttrekk av data fra mer ustrukturerte kilder som tekst, websider, digital kommunikasjon osv.

Blant annet kan vi bidra med: 

 • analyser av organisasjonens databehov og hvordan disse kan møtes
 • metodisk hjelp til utforming av undersøkelser og datainnhentingsopplegg
 • hjelp til spørreskjemautforming
 • gjennomføring av web-baserte undersøkelser til ansatte, medlemmer, lesere, brukere e.l. ideas2evidence har lisens på survey-verktøyet Confirmit, men kan også kjøre undersøkelser på oppdragsgivers eget system.
 • avansert Confirmit-programmering. Ideas2evidence samarbeider med Confirmit og hjelper brukere av dette systemet til å utvikle, programmere og kjøre undersøkelser. Les mer om dette her...
 • gjennomføring av kvalitative intervju og fokusgruppesamtaler
 • lokalisering og framhenting av data og faktaopplysninger fra norske så vel som internasjonale kilder og databaser
 • lokalisering og organisering av data fra ustrukturerte kilder som tekst, web-sider, publikasjoner, digital kommunikasjon o.l.
 • etablering av rapporteringsløsninger som samler og systematiserer data om organisasjonens virksomhet
 • gjennomføring av internasjonale undersøkelser over hele verden gjennom vår partnerorganisasjon Gallup Europe.
 • RDD (Random Digit Dialing) utvalg for fastlinje og mobil fra hele Europa. Les mer her...