Formidling, rapportering og visualisering

Vellykket implementering av kunnskap fra analyse- og utredningsarbeid forutsetter  et målrettet og profesjonelt fokus på formidling.  Altfor mange utredningsrapporter støver ned og blir glemt, enten fordi de har en språklig form som ikke er tilpasset målgruppen, eller fordi de er basert på tilnærminger og metoder som målgruppen ikke har forutsetninger for å forstå.

Ideas2evidence er opptatt av at våre analyser og konklusjoner skal bli brukt og ha en effekt. Vi legger derfor stor vekt på å utarbeide leseverdige og anvendelige informasjonsprodukt som er tilpasset formålet og menneskene som skal bruke det. Dette gjelder både metodevalg og språk, så vel som visuell utforming og bruk av figurer, tabeller og grafikk. Det gjelder også bruk av medium. I enkelte sammenhenger er den tradisjonelle og teksttunge utredningsrapporten anvendelig. I andre sammenhenger er det kanskje mer behov for kortrapporter, visuelle presentasjoner, interaktive sider eller kanskje en web-side.

Selv om en av våre medarbeidere en gang fikk satt opp sin forskningsrapport som teaterstykke, ligger nok dramatisering utenfor det vi vanligvis arbeider med. Derimot er vi sterkt opptatt av datavisualisering. Dette gjelder både effektiv formidling av kvantitativ informasjon som velutformede grafer og illustrasjoner i publikasjoner, men også utvikling av interaktive datavisualiseringsverktøy, scorecards og data dashborads. Det siste er et verktøy som formidler komplekse datakilder på en enkel og intuitiv måte og som lar brukeren ”spille ball” med data gjennom enkle tastetrykk. Se vår ”Showpage” side for eksempler på slike interaktive datavisualiseringer.