Vi bygger kunnskap

ideas2evidence er et samfunnsfaglig analyseselskap som gjennom kartlegginger, utredninger og evalueringer bygger kunnskap for våre oppdragsgivere. Vi er tilsammen ti medarbeidere med variert samfunnsfaglig bakgrunn og utredningserfaring fra en rekke samfunnsområder.

ideas2evidence hjelper myndigheter, organisasjoner og bedrifter å utnytte egne og andres data til effektiv beslutningsstøtte og kunnskapsproduksjon. Vi designer og utfører undersøkelser, men hjelper også våre oppdragsgivere å organisere og analysere data som virksomheten selv produserer. Tilrettelegging og analyse av offentlig statistikk og andre eksterne datakilder er også en viktig del av vår virksomhet.

ideas2evidence er spesialist på gjennomføring av større datainnsamlingsoperasjoner og har blant annet ansvaret for all datainnsamling til Norsk medborgerpanel. Dette innebærer også utvikling og gjennomføring av komplekse surveyeksperiment.

Vårt fokus på et bredt spekter av data- og informasjonskilder, og på hele verdikjeden fra innsamling til formidling og læring, gjør ideas2evidence til en unik samarbeidspartner for alle som er opptatt av kunnskapsbaserte beslutninger og målbare resultater.