Ny rapport

[12.11.2007] Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland

ideas2evidence har vært engasjert av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Innovasjon Norge til å gjennomføre en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland. Studien setter søkelyset på tre avgrensede kulturnæringer: rytmisk musikk, film/media og design.


Kartleggingen er basert på ulike datakilder:

  • Offentlig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå
  • En omfattende spørreskjemaundersøkelse sendt til alle selskap og aktører innenfor de tre kulturnæringene.
  • Kvalitative intervjuer med 36 sentrale aktører i de tre næringene

Studien fokuserer på kulturnæringenes omfang og utvikling så vel som deres virkemåte. Blant annet er det satt søkelys på samhandling og relasjoner mellom aktørene i næringene. Et viktig formål med studien har vært å øke kunnskapen om næringene med tanke på å utvikle mer presise og effektive offentlige virkemidler.

Resultatene fra studien ble lagt frem torsdag 15. november kl 12:00 på Sardinen USF Verftet i Bergen.