Nyheter

15/03/2024
Nytt prosjekt: Formanskapsmodell eller parlamentarisme
Nordland fylkeskommune vurdere muligheten av å endre styringsform og har engasjert ideas2evidence til å utrede alternativene.
27/02/2024
Nytt prosjekt for Distriktssenteret
ideas2evidence skal se på frivilligsentralers rolle i velferdstjenesteyting i distriktskommuner.
23/02/2024
Nytt prosjekt for UiT
Ideas2evidence skal gjennomføre årets Kandidatundersøkelse for UiT Norges arktiske universitet
22/02/2024
Hva har vi lært av modulforsøkene?
Gikk du glipp av lanseringen av sluttrapportene fra evalueringen av modulforsøkene? Nå kan du se opptaket på nett.
20/02/2024
Nytt prosjekt for Havindustritilsynet
i2e skal på oppdrag fra Havindustritilsynet evaluere effekten av tilsynets oppfølging av entreprenører
16/02/2024
Sluttrapporter fra evaluering av modulforsøkene
I dag publiserer vi sluttrapportene fra evalueringen av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring
13/02/2024
Hva har vi lært av modulforsøkene?
16. februar blir det digital lansering av sluttrapport fra evalueringen av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring
06/02/2024
i2e presenterer på Trondheim Calling
Vår siste trendrapport for Music Norway ble presentert på konferanseprogrammet til Trondheim Calling 2. februar
02/02/2024
Ny rapport om kartlegging av opplæringstilbud til nyankomne ungdommer
Sammen med Proba samfunnsanalyse, har i2e kartlagt opplæringstilbud som gis til nyankomne ungdommer
24/01/2024
Ny rapport om norskopplæring for flyktninger fra Ukraina
i2e har evaluert Ekstraordinært tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina