Nyheter

22/01/2024
Nytt prosjekt for Agder fylkeskommune
ideas2evidence skal undersøke bruk og betydning av karriereveiledning i integreringsmottak
22/01/2024
Ny rapport om Erasmus+ ansattmobilitet i UH-sektoren
i2e har gjennomført en kartlegging av Erasmus+ ansattmobilitet i UH-sektoren
16/01/2024
i2e holder innlegg på seminar om «språk som døråpner og portvokter»
Seminaret er i regi av Språkrådet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
04/01/2024
Nytt prosjekt for NAV
På oppdrag fra NAV skal ideas2evidence, i samarbeid med Proba, gjennomføre en evaluering av forsøk med «Løsningsteam»
02/01/2024
To nye medarbeidere i Oslo
Vi ønsker Gard og Andrea velkommen til ideas2evidence!
11/12/2023
Nytt prosjekt: Befolkningspanel for FHI
Etablering av et nytt forskningsbasert befolkningspanel.
06/12/2023
Nytt prosjekt: Framskriving av utdanningsbehov
i2e, i samarbeid med Vista analyse, skal utvikle en framskrivingsmodell for videregående opplæring i Oslo
06/12/2023
Nytt prosjekt: Tilskuddsevaluering for NFI
NFI har gitt ideas2evidence i oppdrag å evaluere effektene av endringene i tilskuddssystemet for kinofilm
28/11/2023
i2e holder innlegg på Erasmusseminar
ideas2evidence legger frem funn fra pågående evaluering om Erasmus+ på seminar for høyere utdanning
23/11/2023
Ny rapport om norskopplæring for voksne innvandrere
i2e har følgeevaluert norskopplæringsordningen i årene 2021-2023. Her er sluttrapporten