Nyheter

31/07/2023
Ny stilling i Oslo
Vi utvider kontoret vårt i Oslo, og søker en erfaren samfunnsviter som kan styrke staben vår
31/07/2023
Nytt prosjekt med Proba
På oppdrag fra NAV skal ideas2evidence, i samarbeid med Proba, følge iverksetting og gjennomføring av et nytt forsøk med tilrettelagt fag- og yrkesopplæring
31/07/2023
Artikkel om innbyggermedvirkning i kommunene
i2e har bidratt med tilrettelegging og analyser av data fra KDDs organisasjonsdatabase
31/07/2023
Nytt prosjekt: Evaluering av Nordic Safe Cities
i2e skal i samarbeid med Teknologisk Institut evaluere Nordic Safe Cities på oppdrag fra Nordisk ministerråd
19/06/2023
Nytt prosjekt: Tilskuddsevaluering for IMDi
ideas2evidence og Proba skal evaluere tilskudd til integreringsarbeid i frivillige organisasjoner for IMDi
31/05/2023
Nytt prosjekt om Erasmus+ ansattmobilitet
ideas2evidence skal gjennomføre en undersøkelse av Erasmus+ ansattmobilitet i høyere utdanning på oppdrag fra HK-dir
31/05/2023
Nytt prosjekt med Proba
På oppdrag fra IMDi skal ideas2evidence, i samarbeid med Proba, gjennomføre en kartlegging av opplæringstilbud som gis til nyankomne ungdommer
25/05/2023
Ny stilling i Oslo
Vi utvider kontoret vårt i Oslo, og søker en erfaren samfunnsviter, fortrinnsvis med PhD, som kan styrke staben vår.
11/05/2023
Webinar om tidlig innsats og inkludering
i2e formidler hovedfunn fra evaluering av piloter for inkluderende praksis i barnehager, skoler og SFO
09/05/2023
Nytt prosjekt med Agenda Kaupang
ideas2evidence skal sammen med Agenda Kaupang følgeevaluere Gjensidigestiftelsens tilskudd til åpne sommeraktiviteter og sommerjobber