Nyheter

28/04/2023
Kunnskapsformidling om politiske styringsformer
i2e formidler fersk forskning på folkemøte i Stavanger kommune.
19/04/2023
Nytt prosjekt for HK-dir: Dimensjonering av høyere utdanning
ideas2evidence skal bistå HK-dir i arbeidet med å utvikle et kunnskapsgrunnlag for dimensjonering av høyere utdanning
19/04/2023
Nytt prosjekt: Nasjonal trygghetsundersøkelse
i2e skal gjennomføre trygghetsundersøkelsen for Justis- og beredskapsdepartementet
18/04/2023
Kandidatundersøkelsen på Vestlandet 2022
ideas2evidence presenterer ny rapport om kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet
12/04/2023
Vil du jobbe hos oss?

Vil du jobbe med samfunnsvitenskapelige data, analyse og programmering?

21/02/2023
Tilrår økte satser i per capita-Jobbsjansen
Per capita-finansiering øker forutsigbarheten, men satsene bør justeres
15/02/2023
Holder innlegg på konferanse om Livslang læring
ideas2evidence deltar på Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023.
06/02/2023
Kandidatundersøkelsen 2022 lansert
Ideas2evidence har gjennomført en ny kandidatundersøkelse for UiA.
30/01/2023
Ny rapport om voksnes læring
Hvordan få til gode samarbeid om tilrettelagte fag- og yrkesopplæringsløp for voksne?
26/01/2023
Nytt prosjekt: kvalifiseringstilbud for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Nytt prosjekt: i2e skal utrede arbeidsretta kvalifiseringstilbud for innvandrere