Nyheter

14/11/2022
Ny rapport: Kompetanse for integrering

Frivillig sektor gjør i dag en stor innsats for integre

07/11/2022
Formannskapsmodell eller parlamentarisme - ny rapport
Ny rapport: i2e har utredet parlamentarisme på oppdrag fra Kristiansand kommune
31/10/2022
Formidler kunnskap om parlamentarisme
i2e presenterer fersk kunnskap om politiske styringsformer i podkast og kronikk
25/10/2022
Kandidatundersøkelsen ved UiA
Vi gjennomfører Kandidatundersøkelsen for UiA fra 11/10 - 02/11
03/10/2022
Ny medarbeider i Oslo
ideas2evidence vokser stadig og vi ønsker Ola Grendal velkommen til Oslo-kontoret
26/09/2022
Ny avdelingsleder i Oslo
Vi ønsker Siv Svanæs velkommen til ideas2evidence!
07/09/2022
Stor interesse for i2e-utredning
Vi har utredet politiske styringsformer for Stavanger kommune
30/08/2022
Ny Jobbsjansen-rapport
Ny rapport om integrerings- og kvalifiseringsordningen Jobbsjansen
26/08/2022
Formannskapsmodell eller parlamentarisme?
Ny rapport: I2e har utredet politiske styringsformer for Stavanger kommune
15/08/2022
Ny medarbeider i Oslo
Vi ønsker Henriette Skyberg velkommen til ideas2evidence