Nyheter

15/08/2022
Nytt prosjekt: Kartlegging av diskriminering og rasisme
Hvor mange innvandrere har opplevd diskriminering i Haugesund kommune? Det skal i2e kartlegge i nytt prosjekt
15/08/2022
Nytt prosjekt: Nasjonal trygghetsundersøkelse
i2e skal gjennomføre trygghetsundersøkelsen for Justis- og beredskapsdepartementet
09/08/2022
Hovedfunn fra Organisasjonsdatabasen 2020
i2e har utarbeidet kortrapport som presenterer hovedfunn og sentrale utviklingstrekk
09/08/2022
Nytt prosjekt: Utredning av parlamentarisme
i2e skal utrede parlamentarisme for Kristiansand kommune
27/06/2022
Nytt oppdrag om fag- og yrkesopplæring for voksne
i2e skal oppsummere kunnskap om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere
27/06/2022
i2e skal evaluere Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina
ideas2evidence skal på oppdrag av IMDi evaluere Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina
21/06/2022
Norges Bank Memo basert på i2e-data
ideas2evidence har bidratt med datagrunnlag til et Norges Bank memo om kostnader i det norske betalingssystemet
30/05/2022
Ny rapport om regional filmpolitikk
i2e har gjennomført en utredning om organiseringen av de filmpolitiske virkemidlene i Nord-Norge
18/05/2022
Er du våre nye seniorutreder?
Vi utvider kontoret vårt i Oslo, og søker etter en erfaren samfunnsviter som kan styrke staben vår
06/05/2022
Vil du jobbe hos oss?
Grunnet økende oppdragsmengde utvider vi nå staben, og søker ny kollega til vårt kontor i Oslo