Nyheter

04/05/2022
Ny rapport: Hvordan etablere en prestisjeordning?
Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning kan lære av eksisterende ordninger
27/04/2022
Forskningsartikler om kommunal organisering
i2e samarbeider med forskere fra UiB og NORCE om å gjennomføre analyser av data fra KDDs organisasjonsdatabase.
25/04/2022
Ny individrapportering på Jobbsjansen
ideas2evidence skal gjennomføre individrapportering for integrerings- og kvalifiseringsordningen Jobbsjansen
25/04/2022
Evaluere nytt tilskudd på integreringsfeltet
ideas2evidence og Agenda Kaupang skal følgeevaluere utprøving av per capita-finansiering i Jobbsjansen
04/04/2022
Kartlegging av studentombudsordningen i HYU
i2e publiserer kartlegging av studentombudsordningen i høyere yrkesfaglig utdanning
31/03/2022
i2e styrker organisasjonen
ideas2evidence fortsetter å vokse og gjør endringer i organisasjonen.
23/03/2022
Rammeavtale med NAV
ideas2evidence har inngått en rammeavtale for evalueringer, kartlegginger og analyser med NAV
10/03/2022
i2e skal utrede politiske styringsformer
Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Stavanger kommune.
02/03/2022
Nytt oppdrag fra IMDi om frivillighetens behov
Ideas2evidence skal utrede behov og løsninger for frivillig innsats på integreringsfeltet.
28/02/2022
Rapport om norskopplæringsordning publisert
Rapporten vurderer hvordan den nye tilskuddsordningen Norskopplæringsordningen har fungert fram til nå