Linn Synnøve Skutlaberg

Seniorutreder
+47 99597925

Linn Synnøve Skutlaberg er seniorutreder i ideas2evidence. Hun har jobbet med evaluerings- og utredningsarbeid i en rekke sektorer på velferdsområdet i mer enn ti år, men de siste årene med særlig vekt på evaluering av virkemidler innen integrerings- og inkluderingspolitikken og på utdanningsområdet. Hun har også løst flere oppdrag knyttet til samspill mellom offentlig og frivillig sektor. Sentrale pågående oppdrag er evalueringen av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring for Kunnskapsdepartementet (2017-2023) og et følgeforskningsprosjekt om piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO for Utdanningsdirektoratet (2020-2022). Andre og avsluttede større prosjekter som hun har ledet, eller vært en sentrale medarbeider i, er følgeevaluering av Jobbsjansen for IMDi (2017-2019), ulike evalueringer av tilskudd til frivillige organisasjoner for Kulturdepartementet (2020), Arbeids- og velferdsdirektoratet (2019) og IMDi (2017-2018), midtveisevaluering av Fjell 2020 for Drammen kommune (2017), og en kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring for Utdanningsdirektoratet (2015-2016).

Linn Synnøve har bred prosjektledererfaring, og kurs i casestudie- og evalueringsmetodikk. Hun har gjennomført utdanningsløpet Prosesskonsulentutdannelse i regi av Rambøll Attractor, og har deltatt i flere organisasjons- og prosessoppdrag. Linn Synnøve har en mastergrad i sammenliknende politikk fra London School of Economics og en bachelorgrad i Internasjonale Studier fra Universitetet i Oslo. Hun er analytisk og har sterk metodisk kompetanse, og jobber selv mest med kvalitativ datainnsamling og analyse samt utvikling av spørreskjemaer.

Publikasjoner av Linn Synnøve Skutlaberg