Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Inkludering, mangfold og levekår
Frivillighet
Årstall
  • 2011
Nummer
8
Forfattere
Last ned

ideas2evidence har på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomført en evaluering av intensjonsavtalen mellom IMDi og seks frivillige organisasjoner.

De seks organisasjonene er Frivillighet Norge, Redd Barna, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norges Fotballforbund. Evalueringen bygger på analyse av et omfattende sett av kvantitative og kvalitative data. Evalueringen konkluderer med at intensjonsavtalen har bidratt til å styrke organisasjonenes arbeid overfor flyktninger og innvandrere, og anses derfor å være et godt virkemiddel i integreringsarbeidet. Det er lite trolig at partene kunne oppnådd det samme gjennom en mindre formalisert samarbeidsform.