Artikkel om innbyggermedvirkning i kommunene

Publisert: 31.07.2023

Artikkelen «Variasjon i kommunale tiltak for innbyggermedvirkning» er publisert i siste utgave av tidsskriftet Plan. Artikkelen er forfattet av Dag Arne Christensen (forsker 1, NORCE) og Bjarte Folkestad (professor, Høgskulen i Volda), som var en del av forskerteamet som deltok i gjennomføringen av datainnsamling til Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase for 2020, i samarbeid med ideas2evidence.

Artikkelen er utarbeidet som en del av opsjonsbaserte analyser av data fra organisasjonsdatabasen 2020, som i2e og forskerteamet gjennomfører på oppdrag fra departementet.  

i2e har bidratt til artikkelen med tilrettelegging av data og gjennomføring av innledende analyser.