Nytt prosjekt: Evaluering av Nordic Safe Cities

Publisert: 31.07.2023

ideas2evidence skal i samarbeid med Teknologisk Institut evaluere Nordic Safe Cities, en organisasjon i Norden, der arbeider på å skape sikre og inkluderende lokalsamfunn gjennom sterke by-nettverk, på oppdrag av Nordisk ministerråd.

Nordic Safe Cities samler byer, eksperter, politikere, praktikere og sivilsamfunnsaktører for å dele kunnskap og utvikle ny politikk og praktiske løsninger. Hver by indentifiserer årlig sentrale utfordringer eller prosjekter, som de ønsker å styrke gjennom Nordic Safe Cities sitt arbeid og nettverk. I tillegg peker medlemsbyene på de hovedtemaer, som Nordic Safe Cities skal fokusere på det kommende år. Disse temaer omfatter utdanning og aktiviteter, som understøtter aktivt medborgerskap samt generell forebyggelse av eksempelvis bandekriminalitet, hatefulle ytringer på nett, ærerelaterte konflikter og negativ sosial kontroll.

I Norden er 21 byer medlemmer av nettverket, herunder større byer som København, Stockholm, Oslo og Helsinki. I Norge er 12 byer medlem av Nordic Safe Cities.

Oppdraget ledes av Teknologisk Institut.