Nytt prosjekt for Havindustritilsynet

Publisert: 20.02.2024

i2e skal på oppdrag fra Havindustritilsynet (Havtil), tidligere kjent som Petroleumstilsynet, evaluere virkningen av deres aktiviteter overfor entreprenører i petroleumsindustrien. Havtil har det offisielle ansvaret for å overvåke sikkerhet, beredskap, sikring og arbeidsmiljø i petroleumssektoren. Gjennom dette prosjektet vil vi evaluere hvordan Havtils aktiviteter påvirker entreprenørselskapenes egne initiativer og praksiser innenfor sikkerhet og arbeidsmiljø.

Prosjektet vil omfatte en rekke metoder for datainnsamling, inkludert gjennomføring av intervjuer og spørreundersøkelse rettet mot aktører innen entreprenørsegmentet i petroleumsnæringen. Målet er å få innsikt i hvordan entreprenørene oppfatter og responderer på Havtils aktiviteter, samt å kartlegge eventuelle direkte effekter av tilsynets aktiviteter på deres daglige operasjoner og langtidsstrategier innen sikkerhet og arbeidsmiljø.