Nytt prosjekt med Agenda Kaupang

Publisert: 09.05.2023

Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse, og bidrar årlig med betydelig beløp til samfunnsnyttige formål. I 2020 og 2021 har Gjensidigestiftelsen støttet inkluderende aktiviteter for barn og ungdom i skolenes sommerferie gjennom utlysningen Noe å glede seg til i sommer. Det er frivillige organisasjoner som kan søke om støtte. Fra 2021 ble det gitt støtte til sommerjobber for ungdom, der de skal delta i å planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn og andre ungdommer. Tilbudene skal være gratis og åpne for alle, men det er et mål å nå barn og unge som ikke har andre aktivitetstilbud om sommeren, og ungdom som ellers strever med å få seg jobb.

Agenda Kaupang og ideas2evidence skal følgeevaluere støttens virkninger, med særlig vekt på virkninger for barn og ungdom som ellers ville manglet tilbud om sommeraktiviteter eller hatt dårlige muligheter for å skaffe seg sommerjobb. Evalueringen skal også vurdere om utforming og forvaltning av ordningen er hensiktsmessig. Oppdraget gjennomføres ved hjelp av dokumentgjennomgang, spørreundersøkelse og en rekke intervjuer i 2023 og 2024, herunder besøk på en rekke sommeraktiviteter sommeren 2023 og 2024.

Oppdraget ledes av Agenda Kaupang.