Nytt prosjekt med Proba

Publisert: 31.07.2023

På oppdrag fra NAV skal ideas2evidence, i samarbeid med Proba, følge iverksetting og gjennomføring av et nytt forsøk med tilrettelagt fag- og yrkesopplæring. Som del av prosjektet skal vi kartlegge eksisterende samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring, samt identifisere lovende modeller som kan prøves ut i andre fylker. Vi skal også følge gjennomføringen av forsøk med nye samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen og utprøving av eksisterende samarbeidsmodeller. Forsøket gjennomføres i perioden 2023-2028.

Proba og ideas2evidence skal i prosjektet gjennomføre studier av søknader og prosjektrapporteringer, intervjuer med sektormyndigheter, og intervjuer, casestudier og surveys rettet mot forsøksfylker. Vi skal også gjennomføre jevnlige erfaringssamlinger med forsøksfylker og workshops med sektormyndigheter. I tillegg skal vi komme med anbefalinger knyttet til forsøkets innretning, spesielt med tanke på hvordan forsøket best kan bygge kunnskap om virksomme samarbeidsmodeller.

Oppdraget ledes av ideas2evidence.