Nytt prosjekt om Erasmus+ ansattmobilitet

Publisert: 31.05.2023

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norge har deltatt i programmet og dets ulike forløpere siden 1992. Ansattmobilitet er ett av flere mobilitetstiltak under Erasmus+.

Det overordnede formålet med oppdraget er å få kunnskap om hvordan Erasmus+ utgående ansattmobilitet brukes ved norske UH-institusjoner og hvordan tiltaket vurderes. HK-dir er særlig opptatt av å få kunnskap om i hvor stor grad ansattmobilitet brukes strategisk, det vil si som et virkemiddel for å nå et bredere knippe av faglige og institusjonelle mål.

Prosjektet vil bli gjennomført gjennom en kombinasjon av kvantitative breddedata og kvalitative dybdestudier ved tre UH-institusjoner. Blant breddedataene inngår blant annet analyser av deltakerdata.