Nytt prosjekt for UiT

Publisert: 23.02.2024

Ideas2evidence har fått i oppdrag å gjennomføre Kandidatundersøkelsen 2024 for UiT Norges arktiske universitet. I2e har gjennomført to Kandidatundersøkelser tidligere for UiT, i 2019 og 2021, og er glade for å bli gitt fornyet tillit.

Som del av prosjektet skal ideas2evidence bidra i videreutviklingen av spørreskjemaet til kandidatene, ha ansvaret for gjennomføring av undersøkelsen, samt skrive rapport på dataene som samles inn.

Oppdraget inkluderer også en opsjon på gjennomføring av Kandidatundersøkelsen 2026.