Webinar om tidlig innsats og inkludering

Publisert: 11.05.2023

I 2020-2022 gjennomført ideas2evidence og Høgskolen i Østfold veiledning med og følgeevaluering av fem pilotprosjekter om tidlig innsats og inkluderende praksiser i barnehage, skole og SFO. Nå har Utdanningsdirektoratet publisert et opptak av vår presentasjon av følgeevalueringens hovedfunn, fra et webinar med ideas2evidence og pilotkommunene tidligere i år. Opptaket kan ses på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Sluttrapporten kan lastes ned her.

Evalueringens hovedfunn:

  • Med økt tilstedeværelse i barnehager og skoler, kan PPT styrke det tidlige og forebyggende arbeidet.
  • Det er krevende, men viktig, å utvikle en felles forståelse av hva inkludering innebærer.
  • Et vellykket inkluderingsarbeid krever god forankring blant kommune- og enhetsledere, fordi det bør ses i sammenheng med kompetanseutvikling og god utnyttelse av personalmessig kapasitet.

Spesialpedagogiske hjelpemidler og metoder kan gjøre det allmenpedagogiske tilbudet bedre og mer inkluderende.