Amund Eikrem

Utreder
+ 47 99 33 35 57

Amund Eikrem (utreder) har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen økonometri. Han er interessert i utdannings- og arbeidsmarkedsfeltet, og gjorde i arbeidet med sin masteroppgave en registerstudie av overgangen fra utdanning til arbeidsmarkedet.

Før han startet i Ideas2evidence i mars 2019, arbeidet han med forvaltning av data fra flere sentrale helseregistre i et nasjonalt registermiljø. Han har følgelig god kompetanse innen teknisk databehandling, i tillegg til kvantitativ metode, statistisk programmering.

Amund bidrar i prosjekter innen utdanningsfeltet, og arbeider med visualisering, analyse og innsamling av kvantitative data. 

Publikasjoner av Amund Eikrem