Hanna Jones

Utreder
+47 994 06 189

Hanna Amalie Holding Jones (utreder) er utdannet master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun har variert metodisk erfaring, og kombinerer gjerne surveydata med kvalitativ innsikt fra intervjuer. Tematisk har Hanna særlig erfaring fra prosjekter på utdannings- og forskningsfeltet, og har blant annet jobbet med internasjonalisering innenfor høyere utdanning. I 2020 spilte hun en sentral rolle i ideas2evidence sin evaluering av NORPART-programmet, et partnerskapsprogram for akademisk samarbeid mellom Norge og land i det globale Sør. Evalueringen ble gjennomført på oppdrag fra Diku. Hanna har også deltatt i prosjekter på oppdrag fra blant andre Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norges forskningsråd. 

Hanna skrev masteroppgave om nordmenns holdninger til internasjonale klimaavtaler, som hun undersøkte gjennom bruk av surveyeksperiment. I tillegg til studiene i Bergen har hun hatt flere lengre utenlandsopphold, blant i Nicaragua der hun studerte spansk og latinamerikastudier.

Hanna startet som studentassistent hos ideas2evidence i september 2017.

Publikasjoner av Hanna Jones