"Du får lyst til å flytte til et annet land." Kartlegging av rasisme og diskriminering i Haugesund

"Du får lyst til å flytte til et annet land." Kartlegging av rasisme og diskriminering i Haugesund
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Inkludering, mangfold og levekår
Årstall
  • 2023
Last ned

Rapporten undersøker omfanget av rasisme og diskriminering i Haugesund, samt hva som kjennetegner slike situasjoner og hvordan de oppleves. Resultatet viser at rasisme og diskriminering forekommer i Haugesund. Omtrent halvparten av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har opplevd det de oppfatter som etnisk diskriminering det siste året.

For noen av de som utsettes for etnisk diskriminering, kan dette medføre opplevelser av urettferdig behandling, som med tiden kan medføre en stor følelsesmessig belastning. Videre er en konsekvens av rasisme og diskriminering, utestengelse fra samfunnet; herunder dårligere tilgang til arbeidsmarkedet, boligmarkedet, skole og utdanning.

Når det er sagt, understekte en stor del av våre informanter at de ikke hadde mange slike opplevelser i Haugesund, men at det var en god by å bo i. Mange hadde også opplevd støtte fra andre haugesundere når de hadde havnet i vanskelige situasjoner.

Rapporten baserer seg på 24 dybdeintervjuer samt en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Haugesund. Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Haugesund kommune.