Nyheter

[02.08.2021] Eva Marit Kristoffersen er ny ansatt i ideas2evidence.
[28.06.2021] Ideas2evidence skal gjennomføre en undersøkelse om prosjekter finansiert av EØS-midlene på utdanningsfeltet
[28.06.2021] ideas2evidence har gjennomført en ny kandidatundersøkelse for UiT Norges arktiske universitet

Vi bygger kunnskap