Nyheter

[14.01.2022] Ideas2evidence har kartlagt norske deltakere sine erfaringer med deltakelse i prosjektsamarbeid finansiert av EØS-midlene.
[26.12.2021] Ideas2evidence skal kartlegge tilskuddsordninger innen høyere yrkesfaglig utdanning.
[26.12.2021] Ideas2evidence er engasjert av Music Norway til å utarbeide en årlig kunnskapsoppsummering om trender i internasjonal og norsk musikkbransje.

Vi bygger kunnskap