Nyheter

[23.11.2023] i2e har følgeevaluert norskopplæringsordningen i årene 2021-2023. Her er sluttrapporten
[22.11.2023] Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022 lanseres den 29. november
[16.10.2023] i2es rapport for HK-dir om dimensjonering i høyere utdanning publiseres i dag sammen med direktoratets egen rapport

Vi bygger kunnskap