Nyheter

26/09/2023
Nytt prosjekt: Evaluering av Erasmus+
i2e skal gjennomføre den norske delen EU-kommisjonens evaluering av Erasmus+ på oppdrag fra KD
20/09/2023
Ny rapport: arbeidsretta kvalifiseringstilbud
i2e anbefaler justeringer av arbeidsretta kvalifiseringstilbud for innvandrere uten fullført grunnskole.
08/09/2023
Ny medarbeider i Oslo
Vi ønsker Georg Stokke velkommen til ideas2evidence
29/08/2023
Ny medarbeider i Oslo
Vi ønsker Sofie Kirkeby velkommen til ideas2evidence!
24/08/2023
i2es kunnskapsoppsummering for Music Norway lanseres
For andre år på rad har ideas2evidence utarbeidet en rapport som tar pulsen på norsk og internasjonal musikkbransje
09/08/2023
i2e på Arendalsuka 2023
Gjennomfører arrangement om politiske styringsformer i kommunene, i samarbeid med Stavanger kommune
31/07/2023
Ny stilling i Oslo
Vi utvider kontoret vårt i Oslo, og søker en erfaren samfunnsviter som kan styrke staben vår
31/07/2023
Nytt prosjekt med Proba
På oppdrag fra NAV skal ideas2evidence, i samarbeid med Proba, følge iverksetting og gjennomføring av et nytt forsøk med tilrettelagt fag- og yrkesopplæring
31/07/2023
Artikkel om innbyggermedvirkning i kommunene
i2e har bidratt med tilrettelegging og analyser av data fra KDDs organisasjonsdatabase
31/07/2023
Nytt prosjekt: Evaluering av Nordic Safe Cities
i2e skal i samarbeid med Teknologisk Institut evaluere Nordic Safe Cities på oppdrag fra Nordisk ministerråd