Nyheter

26/09/2022
Ny avdelingsleder i Oslo
Vi ønsker Siv Svanæs velkommen til ideas2evidence!
07/09/2022
Stor interesse for i2e-utredning
Vi har utredet politiske styringsformer for Stavanger kommune
30/08/2022
Ny Jobbsjansen-rapport
Ny rapport om integrerings- og kvalifiseringsordningen Jobbsjansen
26/08/2022
Formannskapsmodell eller parlamentarisme?

Ny rapport: I2e har utredet politiske styringsformer for Stavanger kommune

15/08/2022
Ny medarbeider i Oslo
Vi ønsker Henriette Skyberg velkommen til ideas2evidence
15/08/2022
Nytt prosjekt: Kartlegging av diskriminering og rasisme
Hvor mange innvandrere har opplevd diskriminering i Haugesund kommune? Det skal i2e kartlegge i nytt prosjekt
15/08/2022
Nytt prosjekt: Nasjonal trygghetsundersøkelse
i2e skal gjennomføre trygghetsundersøkelsen for Justis- og beredskapsdepartementet
09/08/2022
Hovedfunn fra Organisasjonsdatabasen 2020
i2e har utarbeidet kortrapport som presenterer hovedfunn og sentrale utviklingstrekk
09/08/2022
Nytt prosjekt: Utredning av parlamentarisme
i2e skal utrede parlamentarisme for Kristiansand kommune
27/06/2022
Nytt oppdrag om fag- og yrkesopplæring for voksne
i2e skal oppsummere kunnskap om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere