Nyheter

02/08/2021
Ny medarbeider ved Oslokontoret
Eva Marit Kristoffersen er ny ansatt i ideas2evidence.
28/06/2021
Nytt prosjekt for Diku/HK-dir
Ideas2evidence skal gjennomføre en undersøkelse om prosjekter finansiert av EØS-midlene på utdanningsfeltet
28/06/2021
Kandidatundersøkelsen 2021 for UiT
ideas2evidence har gjennomført en ny kandidatundersøkelse for UiT Norges arktiske universitet
28/06/2021
Ny rapport om nettpedagogisk kompetanse i høyere yrkesfaglig utdanning
Rapport om forutsetningene for kvalitet i nett- og samlingsbaserte utdanninger publisert
25/06/2021
Ny veileder om kvalifiseringsløp
Ideas2evidence har på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, bidratt til å utvikle en digital veileder som skal gi bedre oversikt over mulige kvalifiseringsløp for voksne innvandrere.
16/06/2021
Nytt prosjekt for IMDi - Jobbsjansen
I2e skal gjennomføre individrapportering og evaluere måloppnåelsen i Jobbsjansen.
31/05/2021
Nytt oppdrag for IMDi om norskopplæring
Vi har fått i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen «klippekortordning» for gratis norskopplæring.
09/04/2021
Undersøkelse om Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap
ideas2evidence skal undersøke skolers erfaringer med deltakelse i Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap.
10/03/2021
Kandidatundersøkelsen på Vestlandet 2020
Ideas2evidence presenterer ny rapport om kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet.
05/03/2021
Lansering av Kandidatundersøkelsen 2020
Mandag 08.03 lanseres Kandidatundersøkelsen 2020 i et åpent og digitalt arrangement!