Artikkel publisert på europeisk nettside

Publisert: 08.02.2021

ideas2evidence skal på oppdrag fra Kompetanse Norge utarbeide flere artikler basert på undersøkelsen Kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere. Denne rapporten ble utarbeidet av ideas2evidence i samarbeid med Høgskolen i Innlandet i perioden 2019-2020.

Den første artikkelen, som oppsummerer hovedfunnene fra studien, er nå tilgjengelig på EPALE- Electronic Platform for Adult Learning in Europe. En oppdatert versjon, samt en engelsk oversettelse, vil lanseres i løpet av våren 2021. Vi er glade for at vår forskning blir tilgjengelig for et større, og internasjonalt, publikum.

Her kan du lese artikkelen «Hva hemmer og fremmer kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere i Norge?»