Evaluering av Jobbsjansen

[29.08.2017] i2e skal gjennomføre nytt omfattende evalueringsoppdrag for Imdi.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gitt ideas2evidence i oppdrag å evaluere Jobbsjansen - en ordning som har som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke er omfattet av andre ordninger.

Evalueringen skal vurdere Jobbsjansen opp imot Regjeringens integreringspolitiske mål og Jobbsjansens mål. Imdi ønsker at evalueringen skal bidra til videreutvikling både når det gjelder innretning og rapportering som legger til rette for ytterligere forskning og evaluering på et senere tidspunkt.

Oppdraget, som skal avsluttes innen utgangen av 2020, består av tre deler:

  • en kunnskapsoppsummering som systematiserer dokumentasjon og forskning om Jobbsjansens utvikling, endring, resultater og læring i perioden 2005-2016
  • en følgeevaluering av det nye Jobbsjanseprogrammet i perioden 2017-2019
  • årlig resultatrapportering for Jobbsjansen for årene 2017 og 2018.

Prosjektleder for oppdraget er Hilde Lerfaldet.