Evaluering av modulbasert voksenopplæring i gang!

[12.10.17] Prosjektgruppa hadde sitt lanseringsmøte torsdag. 

ideas2evidence, SNF og Høgskolen i Innlandet hadde sitt offisielle oppstartsmøte for evalueringen av forsøk med modulbasert voksenopplæring torsdag 12.oktober. Prosjektet skal følge forsøkene over hele forsøksperioden på tre år, og deretter følge deltagere som får opplæring i forsøkene i to år etter avsluttet forsøk. Målet er å se om en modulbasert opplæring gir bedre resultater enn dagens ordninger for voksenopplæring, bl.a. når det gjelder deltagelse, fullføringsgrad og overgang til arbeidsmarkedet. 

Prosjektgruppa er tverrfaglig sammensatt og omfatter både evalueringsfaglig, samfunnsøkonomisk og pedagogisk kompetanse. Med unntak av Kjell Gunnar Salvanes var alle åtte prosjektmedlemmene til stede på møtet. 

F.v: Malin Dahle (prosjektleder), Linn Synnøve Skutlaberg, Inger C. Nordhagen, Marte Monsen (Høgskolen i Innlandet), Astrid Ervik (SNF), Hilde Lerfaldet og Jostein Ryssevik.