Holder innlegg på konferanse om Livslang læring

Publisert: 15.02.2023

ideas2evidence deltar på Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023, 17. februar.

Konferansen samler mer enn 300 deltakere fra 32 ulike land, og tema for årets konferanse er «Lifelong learning for lifelong employability». Malin Dahle bidrar med et innlegg om fag- og yrkesopplæring for voksne, der hun presenterer utfordringer og suksesskriterier i samarbeidet mellom skole og bedrifter om tilrettelagte løp. Fag- og yrkesopplæring for voksne og samarbeidet rundt dette er en tematikk ideas2evidence har arbeidet mye med de senere årene i ulike prosjekter, og det er spennende å få dele noen av våre funn med et internasjonalt publikum.