i2es kunnskapsoppsummering for Music Norway lanseres

Publisert: 24.08.2023

Rapporten beskriver viktige utviklingstrekk i norsk og internasjonal musikkbransje med hovedvekt på årene 2021 og 2022. Vi belyser virkningene av pandemien, men er i enda større grad opptatt av de langsiktige utviklingstrekkene som peker framover mot en ny normalitet. Overskudd på tid, oppmerksomhet og kjøpekraft er en viktig grunn til at musikkbransjen kom seg levende gjennom pandemiårene. Men musikkindustrien har også vist seg å være robust i møtet med de nye utfordringene i verdensøkonomien etter gjenåpningen. Musikk er fortsatt en billig luksusvare som folk unner seg selv om privatøkonomien snører seg til.

Det er stor optimisme med tanke på framtiden, og analytikerne ser for seg at inntektene i bransjen kan vokse med opp mot hundre prosent i årene fram mot 2030. Driverne i denne veksten er i all hovedsak digitale: større betalingsvilje for strømming i modne markeder, videre vekst i framvoksende markeder, og større inntekter fra bruk av musikk i sosiale medier (non-DSP streaming).

Rapporten blir lansert på et Åpent Hus arrangement hos Music Norway fredag 25. august. Jostein Ryssevik legger fram noen hovedpunkt, etterfulgt av et panel som består av Inger Elise Mey, Director of International Affairs i TONO, og Anja Nylund Hagen, seniorrådgiver i avdeling for kunnskapsproduksjon, statistikk og analyse i Kulturdirektoratet. Panelet modereres av Music Norways direktør Tone Østerdal.

Hør podkast fra lanseringen på Spotify

 

Redigert 01.09.2023