ideas2evidence skal evaluere NORPART

[03.03.2020] Ideas2evidence skal evaluere NORPART, partnerskapsprogrammet for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland, på oppdrag fra Diku. 

NORPART støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland, og ble opprettet i kjølvannet av avviklingen av kvoteordningen. Evalueringen skal vurdere programmets design, implementering og måloppnåelse, og gi anbefalinger for hvordan programmet kan videreutvikles og styrkes. Undersøkelsesdesignet innebærer blant annet feltarbeid ved tre prosjekter i det globale Sør og deres samarbeidspartnere i Norge. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med professor Arne Tostensen ved Christian Michelsens institutt.