Internasjonalt utdanningssamarbeid i koronaens tid

Publisert: 21.10.2020

ideas2evidence har fått i oppdrag å undersøke hvordan korona-krisen har påvirket prosjekter for internasjonalt utdanningssamarbeid.

Oppdraget er gitt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) og omfatter samarbeidsprosjekter på alle nivåer i utdanningssystemet. Formålet med denne undersøkelsen er å analysere hvordan pandemiens begrensinger på fysisk mobilitet har påvirket de internasjonale samarbeidsprosjektene. Har samarbeidet stagnert, eller har aktørene greid å opprettholde aktivitet i prosjektene? Hvilke strategier har samarbeidsaktørene valgt i møtet med pandemien? Studien vil baseres på en spørreundersøkelse til prosjektledere i alle de aktuelle samarbeidsprogrammene, samt kvalitative intervjuer med et utvalg av disse. Rapporten fra studien vil bli levert i mars 2021.