Evaluering av utdanningssamarbeid

[15.08.17] i2e skal evaluere SIUs nordområdeprogram. 

Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA. I programperioden 2013-2018 har det blitt tildelt midler til 52 prosjekt.

Programmet forvaltes av Senter for internasjonalisering av utdanning, og ideas2evidence har fått oppdraget med å evaluere programmet. Evalueringen vil foregå i perioden august - november 2017.