Kandidatundersøkelsen på Vestlandet 2020

Publisert: 10.03.2021

ideas2evidence har på oppdrag fra Sammen Karriere gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet.

Kandidatundersøkelsen ser nærmere på kandidatenes tilknytning til arbeidsmarkedet to år etter avsluttende eksamen, og ber dem om å vurdere egen utdanning i et arbeidslivsperspektiv. Alle som fullførte en gradsgivende utdanning ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet eller Norges Handelshøyskole i 2018 ble invitert til å delta i undersøkelsen. 

Rapporten viser en tydelig forbedring i arbeidsmarkedssituasjonen for nyutdannede, hvor både arbeidsledighet, ufrivillig deltid og ansettelse i ikke-relevante stillinger har blitt mindre vanlig siden forrige undersøkelse i 2018.

ideas2evidence bidro med faglig støtte i videreutvikling av spørreskjema, og sto for gjennomføring av datainnsamling, dataanalyse og utarbeidelse av rapport.

Du kan laste ned rapporten her.

Fotograf: Cecilie Bannow