Lansering av Kandidatundersøkelsen 2020

Publisert: 05.03.2021

Mandag 08.03 lanseres Kandidatundersøkelsen 2020 i et åpent og digitalt arrangement!

Hvert år uteksamineres flere tusen studenter fra utdanningsinstitusjoner på Vestlandet. Kandidatundersøkelsen 2020 gir svar på hvordan de nyutdannede gjør det på arbeidsmarkedet. Får de seg jobb? Er jobbene relevante med tanke på hva de har studert? Blir kandidatene værende i regionen? Har koronapandemien påvirket jobbsituasjonen?

Bli med på den offisielle lanseringen av årets undersøkelse, som er gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Sammen Karriere.

I tillegg til en presentasjon av hovedfunn fra årets undersøkelse, består arrangementet av innlegg fra, og samtale mellom, pro- og viserektorer for utdanning fra Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.

Det digitale arrangementet varer fra klokken 13:00 – 14:00 førstkommende mandag (08.03.21), og er åpent for alle via følgende lenke: https://sammen-no.zoom.us/j/94947495491?pwd=andFM2s3cU1NRUFNci9ab2VnbFRQZz09

Fotograf: Cecilie Bannow