Medieomtale av evalueringen av NORPART-programmet

Publisert: 27.01.2021

Ideas2evidence gjennomførte nylig en evaluering av NORPART, partnerskapsprogrammet for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og det globale sør. Evalueringen ble gjennomført på oppdrag for Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som administrerer ordningen. Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

I en artikkel publisert i Khrono kommenterer blant annet forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og utdanningspolitisk talsperson for KrF, Hans Fredrik Grøvan sentrale funn fra evalueringen.

Vi er glade for å ha bidratt til å øke kunnskapsgrunnlaget om ordningen, og håper evalueringen blir benyttet til å innrette ordningen slik at den har størst mulig effekt.