Ny rapport om karriereveiledning i integreringsmottak

Publisert: 08.05.2024

I dag eksisterer det to integreringsmottak: ett i Kristiansand og ett i Steinkjer. Asylsøkere over 18 år og med høy sannsynlighet for beskyttelse i Norge, kan søke seg inn på et integreringsmottak, og der delta i et fulltidsprogram. Fulltidsprogrammet består av opplæringstilbud og arbeidsrettede aktiviteter, herunder karriereveiledning.

De fylkeskommunale karrieresentrene i Agder og Trøndelag har ansvar for karriereveiledningen ved integreringsmottakene, blant annet gjennom individuelle samtaler og gruppeundervisning. Hvilke resultater og effekter har en slik tidlig innsats for deltakernes karrierelæring og videre kvalifisering etter bosetting? 

Dette temaet belyser vi i en rapport som du kan lese her.

Rapporten er skrevet på vegne av Agder fylkeskommune.