Ny rapport om Students at Risk

[26.06.2017] i2e og SIU har evaluert Students at Risk-ordningen.

I samarbeid med SIU har ideas2evidence evaluert ordningen som ble innført i 2015 og er finansiert av Utenriksdepartementet. Evalueringen viser at ordningen fungerer godt og har stor betydning for de studentene som deltar. Den viser også at både studenter og involverte aktører er fornøyde med ordningen og ønsker at den skal fortsette. 

Rapporten kan lastes ned her