Nye år med innsamling av forskningsdata på oppdrag fra UiB

Publisert: 18.01.2023

i2e er tildelt ny kontrakt for drift, vedlikehold og utvikling av DIGSSCOREs/UiBs forskningspanel - KODEM.

KODEM (Koordinerte online paneler) er en digital infrastruktur for samfunnsvitenskapelig og tverrfaglig forskning.  i2e har fått i oppdrag å gjennomføre syv årlige undersøkelser i regi av KODEM, som består av tre sub-populasjonspaneler: Norsk medborgerpanel, Norsk forvaltningspanel og Norsk representantpanel. Ved hjelp av KODEMs paneler er det mulig å stille spørsmål til ulike paneler samtidig. På den måten legger KODEM til rette for forskning på demokrati og styresett i Norge.

i2e har ansvar for rekruttering av respondenter til samtlige paneler og gjennomføring av spørreundersøkelser, i tillegg til å utarbeide metoderapporter og datadokumentasjon.

Prosjektet ledes av Øivind Skjervheim.