Nytt oppdrag for Udir

[05.09.2017] i2e skal utarbeide utstyrsrapporter for ni utdanningsprogram i videregående opplæring.

Ideas2evidence har tidligere gjennomført en omfattende kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring. Prosjektet resulterte i to rapporter:

  • Utstyrt for læring?, i2e rapport 1:2016
  • Godt nok eller best mulig?, i2e rapport 6:2016

Utdanningsdirektoratet ønsker nå at det skal utarbeides egne rapporter for hver av de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene med utgangspunkt i denne kartleggingen. Rapportene vil være klar ved utrgangen av 2017.