Nytt prosjekt: Bufdirs Barnevernsbarometer

Publisert: 24.04.2024

Barnevernsbarometeret er en modell for faste, periodiske spørreundersøkelser til ledere og ansatte i barnevernet. Det gjennomføres i dag et bredt spekter av spørreundersøkelser rettet mot denne målgruppen, og spesielt er omfanget av undersøkelser rettet mot barnevernledere stort. 

Barnevernsbarometeret er ment å redusere antallet undersøkelser som sendes til sektoren, og samtidig øke systematikken og langsiktigheten til spørringene som gjennomføres.  

Spørreundersøkelsene skal gi relevant styringsinformasjon til Bufdir, Bufetat og BFDs ledelse. Over tid skal undersøkelsene gi grunnlag for longitudinelle analyser, både innad i Bufdir og Bufetat, og for eksterne kunnskapsmiljøer.

Første sett av undersøkelser skal gjennomføres høsten 2024. Prosjektperioden er fra 2024 til 2027, og det skal gjennomføres årlige spørringer i hele tidsperioden.