Nytt prosjekt for Diku/HK-dir

Publisert: 28.06.2021

Diku ønsker å få gjennomført en undersøkelse blant norske høyere utdanningsinstitusjoner som deltar, eller har deltatt, i institusjonelt prosjektsamarbeid finansiert av EØS-midlene innenfor utdanningsområdet i perioden 2014-2021. Formålet med undersøkelsen er å utvikle kunnskap om motivasjon og barrierer for norsk deltakelse i denne typen samarbeid.

Diku har en rådgivende rolle i utformingen av utlysninger og rammebetingelser for deltakelse i neste programperiode. Kunnskapen som utvikles i prosjektet, skal benyttes i dette arbeidet, og det er en målsetting å bidra til at utlysninger og rammebetingelser utformes på en måte som motiverer norske høyere utdanningsinstitusjoner til å delta.